Privacybeleid

De vereniging Vrienden van Urk / Museum “het oude Raadhuis” Urk zijn in het bezit van veel foto’s, publicatie en documenten e.d. van en over Urk. Foto’s, publicaties, documenten e.d. van en over personen, verenigingen, organisaties, kerken en gebeurtenissen. Verder ook veel krantenknipsels uit diverse tijdschriften, week- en dagbladen e.d. Deze documenten zijn opgeborgen in dozen en worden bewaard.
Regelmatig ontvangen we nog nieuwe documenten van personen of organisaties e.d.
De meest historisch unieke en kostbare documenten worden opgeslagen in het archief van de vereniging Vrienden van Urk / Museum “het oude Raadhuis” Urk.

Mocht u zelf nog oude foto’s, publicaties of documenten in uw bezit hebben en mist u deze op onze beeldbanken, kunt u deze opsturen of doormailen naar zcbs@vriendenvanurk.nl in een zo hoog mogelijke resolutie. Ook kunt u bij ons langs komen om deze foto’s, publicaties of documenten e.d. te laten scannen en verwerken.

De vereniging Vrienden van Urk / Museum “het oude Raadhuis” Urk hebben een aanzienlijk archief van foto’s, publicaties en documenten over Urk en haar inwoners, die via onze “Beeldbanken” in te zien zijn. Heeft u nog foto’s, publicaties of documenten e.d. over Urk die u over wilt dragen aan de vereniging Vrienden van Urk / Museum “het oude Raadhuis” Urk of laten digitaliseren door de vereniging Vrienden van Urk, stuur dan een berichtje via het reactieformulier-bezoekers bij een willekeurig gekozen document of publicatie.

Heeft u vragen of aanvullende gegevens over getoonde foto’s, publicaties of documenten, stuur dan een berichtje via het reactieformulier-bezoekers bij de betreffende documenten en publicaties. 

Indien u bezwaar heeft tegen de publicatie van bepaalde foto’s, publicaties of documenten dan wel gegevens op onze Beeldbanken op grond van privacy- of auteursrecht, stuur dan een berichtje via het reactieformulier-bezoekers bij de betreffende foto, publicatie of document. De Vrienden van Urk / Museum “het oude Raadhuis” Urk zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de foto’s, publicaties of documenten e.d. en ondersteunt deze inhoud ook op geen enkele wijze. De vereniging Vrienden van Urk / Museum “het oude Raadhuis” sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei vorm van directe of indirecte schade, van welke aard ook, die mocht voortvloeien uit elk (oneigenlijk) gebruik van de inhoud van de foto’s, publicaties en documenten e.d. uit onze Beeldbanken, ook als geheel.

Onze “Beeldbanken” bevat een grote hoeveelheid krantenknipsels uit diverse tijdschriften, week- en dagbladen. Vanwege copyright/auteursrecht hebben wij geen toestemming van diverse tijdschriften, week- en dagbladen om deze openbaar te publiceren.

Besloten inzage is alleen mogelijk via toestemming van het bestuur van de vereniging Vrienden van Urk / het museum “het oude Raadhuis” Urk.