Privacybeleid

Indien u bezwaar heeft tegen de publicatie van bepaalde foto’s, publicaties of documenten dan wel gegevens op onze Beeldbanken op grond van privacy- of auteursrecht, stuur dan een berichtje via het reactie formulier bij de betreffende foto, publicatie of document. De Vrienden van Urk / Museum “het oude Raadhuis” Urk zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de foto’s, publicaties of documenten e.d. en ondersteunt deze inhoud ook op geen enkele wijze. De vereniging Vrienden van Urk / Museum “het oude Raadhuis” sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei vorm van directe of indirecte schade, van welke aard ook, die mocht voortvloeien uit elk (oneigenlijk) gebruik van de inhoud van de foto’s, publicaties en documenten e.d. uit onze Beeldbanken, ook als geheel.

Onze Beeldbanken bevatten grote hoeveelheden krantenknipsels uit diverse tijdschriften, week- en dagbladen. Vanwege copyright/auteursrecht hebben wij geen toestemming van diverse tijdschriften, week- en dagbladen om deze openbaar te publiceren. Besloten inzage is alleen mogelijk via toestemming van het bestuur van de vereniging Vrienden van Urk / het museum “het oude Raadhuis” Urk.