Urk, 29 februari 2024.

45 jaar Urker Volksleven nu online !Het bestuur van de Vrienden van Urk heeft besloten om van de ruim 50 jaar dat het Urker Volksleven bestaat,
45 jaargangen Urker Volksleven beschikbaar te stellen op dedeze site van de Vrienden.
Het biedt u nu dus de mogelijkheid om deze digitaal in te zien.
Als extra hebben we deze ook op tekst doorzoekbaar gemaakt. d.w.z. Via de zoekbalk kunt u in de afdeling documenten zoeken op bijvoorbeeld uw
familie ( bij ) naam en zien of deze ook in deze vele jaargangen wordt genoemd.

We wensen u veel on-line leesplezier

Met vriendelijke groet,

De redactie van het Urker Volksleven

Bent u nog geen lid van het Urker Volksleven ?
Origineel als kado aan de familie of verwen uzelf met een abonnement...
Even een mailtje naar: info@vriendenvanurk.nl
Urk, 03 februari 2024.

NIEUWE URKER VOLKSLEVEN jaargang 51 Nummer: 1.


Ook in 2024 gaan we, al voor het 51ste achtereenvolgende jaar, ons beste beentje voorzetten om onze abonnees weer zes keer een editie te bezorgen vol verhalen en wetenswaardigheden over Urk en haar karakteristieke bevolking.
Het is goed om te weten dat zeker een paar duizend mensen het Volksleven lezen. We houden ons niet zo bezig met cijfers, maar aan het begin van dit jaar hadden we 1691 abonnees, waarvan 313 buiten Urk. Er is natuurlijk verloop in ons ledenbestand. Overlijden is bijna altijd de reden voor beeindiging van een abonnement, maar vorig jaar mochten we 50 nieuwe abonnees verwelkomen en dat is hoopvol.

Ook deze keer leest u weer over verschillenden onderwerpen. Naast reacties van lezers (altijd welkom) iets over de voorloopster van de Urker klantklossers en Meindert de Boer schrijft deze keer niet over de historie van een visserschip, maar over zijn eigen belevenissen op zee. Lucia de Vries leverde een bijdrage over een bakkerij in Scheveningen, waar diverse Urker meiden gediend hebben en Jan van den Berg maakte een registratie van Urker uitspraken en anekdotes die hij op de zolder van het museum opving. Dominee Lub Kramer heeft een aantal collegas, die ook met emeritaat zijn en Urker wortels hebben, gevraagd iets te schrijven en tenslotte vervolgen we de belevenissein van visserman Jan de Boer. Met vriendelijke groet,

De redactie van het Urker Volksleven

Bent u nog geen lid van het Urker Volksleven ?
Origineel als kado aan de familie of verwen uzelf met een abonnement...
Even een mailtje naar: info@vriendenvanurk.nl
Urk, 15 december 2023.

Kerstwens 2023.
Met vriendelijke groet, Het team van www.vriendenvanurk.nl

Bent u nog geen lid van het Urker Volksleven ?
Origineel als kado aan de familie of verwen uzelf met een abonnement...
Even een mailtje naar: info@vriendenvanurk.nl
Urk, 27 november 2023.

NIEUWE URKER VOLKSLEVEN jaargang 50 Nummer: 6.


Eind deze week wordt alweer het laatste nummer van dit jaar bezorgd.
Voorheen stond in het decembernummer meestal wel een kerstverhaal, maar dat laten we maar aan de vele andere bladen over die binnenkort verschijnen. Natuurlijk hebben we wel genoeg andere verhalen.
Van Jaap Bakker bijvoorbeeld, over de vroegere woonomstandigheden op Urk en van Lub Korf over zijn hachelijke nacht, 69 jaar geleden op de UK 59.
En verder hebben we (al haast vanzelfsprekend) wat artikelen van Lub van den Berg,
een bijdrage van ds. Theo Wielsma, een weer een episode uit het vissersleven van Jan de Boer.
Het Museum Het Oude Raadhuis is gedurende de maanden december en januari voor het publiek gesloten.
Die tijd wordt benut voor noodzakelijk onderhoud aan het gebouw, terwijl we ook proberen de collectie nog aantrekkelijker te maken voor de bezoekers door het toevoegen van audiovisuele middelen.
De Vrienden van Urk blijven deze maanden uiteraard ook actief en hoe dat allemaal in zijn werk gaat,
kunt u lezen in het laatste artikel in dit nummer van Jan van den Berg.

De vrijwilligers van de Vereniging Vrienden van Urk
wensen u gezegende Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2024.

Met vriendelijke groet,

De redactie van het Urker Volksleven

Bent u nog geen lid van het Urker Volksleven ?
Origineel als kado aan de familie of verwen uzelf met een abonnement...
Even een mailtje naar: info@vriendenvanurk.nl
Urk, 17 november 2023.

Collectie D.Everaarts in apart Archief

Beste bezoekers van het Archief.

Omdat de collectie Everaarts uit duizenden fotoss bestaat hebben we besloten een aparte Foto collectie te besteden aan de fotograaf Everaarts.De verdeling van de website ziet er daarom alsvolgt uit :1. Is de pagina waar al het nieuws op komt rond de Vrienden van Urk, Nieuw Urker Volksleven enz.
2. Is het Foto en Film archief zonder nu dus de fotograaf Everaarts..
Hier komen in de toekomst meer en meer fotos te staan uit de grote verzameling van het Museum.
3. Dit is nu een aparte collectie van fotograaf Everaarts. Inmiddels 5653 Urker met naam en toenaam. 4. Is de collectie documenten. Hier komt en komen alle Urker Volkslevens digitaal 1972-2018. te staan maar ook de rubriek
Wij gedenken zoals deze regelmatig wordt geplaatst
in het Urkeland. Inmiddels staat hier de teller op 745 Urkers.
5. Dit is de site van Genealogie Urk. Onderhouden door Klaas Kramer, we maken er dankbaar gebruik van.
6. Dit is de website van Museum het oude Raadhuis, de gastheer van de Vrienden van Urk.
7. Facebook, dit is de link naar de facebook pagina van de Vrienden van Urk.
8. Hier kunt u zien in welke beeldbank u bent als u fotos aan het bekijken bent.

Veel succes !

Bent u nog geen lid van het Urker Volksleven ?
Origineel als kado aan de familie of verwen uzelf met een abonnement...
Even een mailtje naar: info@vriendenvanurk.nl
Urk, 29 september 2023.

NIEUWE URKER VOLKSLEVEN jaargang 50 Nummer: 5.


En alweer is het gelukt om een gevarieerde editie van het Urker Volksleven voor u gereed te maken.
Wat de visserij betreft vervolgen we met het eveneens zeer gevarieerde vissersleven van Jan de Boer en verder het visserij-avontuur in Canada uit 1975.
We brengen in dit nummer ook graag een drietal schenkingen onder uw aandacht.
Als Urker Museum en Vrienden van Urk waarderen we het enorm dat steeds meer mensen bijzondere voorwerpen
uit de Urker geschiedenis afstaan aan het museum zodat ze goed bewaard blijven en ook tentoongesteld kunnen worden.
Over een ander soort schenkingen schrijft Jan van den Berg, namelijk de bijzondere Urker gewoonte om voedsel bij dominees te bezorgen.
Velen onder u zullen daar wellicht ook uit eigen ervaring zeer smakelijke anekdotes over weten.
In november wordt het evenement Urk in Wintersferen weer georganiseerd en het thema is dan de Tweede Wereldoorlog.
Lub van den Berg heeft daarom een passend artikeltje geschreven over de totstandkoming van het bekende persoonsbewijs uit die tijd.

Met vriendelijke groet,

De redactie van het Urker Volksleven

Bent u nog geen lid ?
Origineel als kado aan de familie of verwen uzelf met een abonnement...
Even een mailtje naar: info@vriendenvanurk.nl
Urk, 22 september 2023.

Koppeling van de beeldbank met "In Memoriam" van het Urkerland


Als beeldbank Vrienden van Urk zijn we al enige tijd aan de slag om de vaste rubriek in het Urkerland
In Memoriam te koppelen aan de namen en foto's in deze beeldbank.
Mocht er van de genoemde persoon op de foto een In Memoriam zijn geschreven dat willen we deze ook hier plaatsen.
Op dit moment zijn bijna 500 personen gekoppeld aan dit nieuwe onderdeel.
U kunt de link vinden, genoemd in de Bijzonderheden van de persoon zelf of onder de knop Documenten of op de afbeelding zelf hierboven te klikken.
Heeft u vragen of opmerkingen, misschien onjuistheden dan horen we dit natuurlijk graag.
Even een mailtje naar: zcbs@vriendenvanurk.nl
Urk, 19 juli 2023.

NIEUWE URKER VOLKSLEVEN jaargang 50 Nummer: 4.


Van de redactie In deze editie schenken we veel aandacht aan de visserij.
Maar we denken door de inhoud van de artikelen, dat ook de lezer die weinig met de visserij heeft, wel aan zijn trekken komt. Zo schrijft Jan van den Berg over het reilen en zeilen aan de haven in zijn jeugdjaren. Dan komt de visserij natuurlijk ruimschoots aan bod, maar op de haven was natuurlijk veel meer loos en dat weet Jan ook treffend onder woorden te brengen.
Wat betreft de visserij hebben we deze keer ook weer een bijdrage van Meindert de Boer over een tweetal visserijnummers, en Jurie Sjoerd Regnerus vertelt uitgebreid over een visserij-avontuur in Canada. In het volgende nummer hopen we daar het vervolg van op te nemen.
Lucia de Vries neemt ons aan de hand van een oude brief mee naar 1927 en de belevenissen van Jantje Brouwer die in Wijk aan Zee als dienstmeisje werkzaam was in het Emma Kinderziekenhuis. Om wat meer inzicht te krijgen in wat zon kinderziekenhuis eigenlijk inhield, geeft Lub Post daar in het artikel erna uitleg over. Zo krijgen we een goede indruk over een mooi sociaal aspect van ons land in die tijd.
De reacties van lezers zijn voor ons als redactie altijd een waardevolle aanvulling. Meestal zijn dit mooie aanvullingen op de geplaatste artikelen en die nemen we dan graag op in het volgende nummer. Soms krijgen we, ook terecht, weleens een kritische opmerking en ook daar staan we voor open. Dus blijft u alstublieft reageren, zowel positief als kritisch, zodat wij als redactie op scherp blijven staan om ook naar de toekomst een kwalitatief en aansprekend Urker Volksleven te maken. Wij wensen u met dit nummer ook weer veel lees- en kijkplezier!
Met vriendelijke groet,


De redactie van het Urker Volksleven
Bent u nog geen lid van het Urker Volksleven ?
Origineel als kado aan de familie of verwen uzelf met een abonnement...
Even een mailtje naar: info@vriendenvanurk.nl
Urk, 19 mei 2023.

NIEUWE URKER VOLKSLEVEN jaargang 50 Nummer: 3.


We hebben leuke reacties mogen ontvangen n.a.v. het artikel over Dirk Everaarts in het vorige nummer. Het Urker Volksleven is naar dochter Nieske gestuurd en voor haar was dit een mooie afsluiting van een emotionele periode.
Deze website wordt gelukkig goed bezocht, ongeveer 30 a 40 bezoekers per dag, en er wordt flink gebruikgemaakt van de knop onder de fotos om de juiste namen en datums door te geven.
Geert Korf, Kees Kaptijn en Willem Schraal verwelkomen we als nieuwe medewerkers die helpen negatieven te scannen en fotos te bewerken.
We zijn lid van de landelijke vereniging van 150 historische gelijksoortige beeldbanken, allemaal onderdeel van Z.C.B.S.
(het Zijper Computer Beheers Systeem). Al deze beeldbanken worden ook door vrijwilligers bemenst. Op 28 maart j.l. hebben we deze vereniging op Urk mogen ontvangen voor de jaarvergadering.
U kunt thuis meedoen met onze activiteiten door de website te bezoeken en de onbekende fotos een naam en eventueel geboortedatum datum te geven, of zoon of dochter van. Alle informatie is welkom!
We horen dat dit ook wel samen wordt gedaan met familie of vrienden en dit is een leuke activiteit. In nauwe samenwerking met Klaas Kramer van de afdeling genealogie worden de fotos dan met de aangeleverde gegevens gearchiveerd en daarmee bewaard voor het nageslacht.
Als dit nummer van het Urker Volksleven bij u op de mat valt, is het waarschijnlijk net voor of na Urkerdag. En met Urkerdag hebben wij voor u ook weer een speciale uitgave van Urkers zoals ik ze gekend heb klaarliggen. In dit zesde deel hebben we ervoor gekozen om alleen plaatsgenoten in Urker dracht op te nemen. Het boekje is verkrijgbaar in het museum en bij Koster en Boekendal

Met vriendelijke groet,


De redactie van het Urker Volksleven
Bent u nog geen lid van het Urker Volksleven ?
Origineel als kado aan de familie of verwen uzelf met een abonnement...
Even een mailtje naar: info@vriendenvanurk.nl
Urk, 15 april , 2023
Urker Klassenfotos zijn meer dan welkom

We hebben afgelopen periode twee mooie eigen klassenfotos uit 1946 /'47 mogen ontvangen van Co Brands-de Jong en Luut Kamper. U kunt ze (incl. de namen) vinden onder fotonummer #00345 en #00431Van de klas van Luut Kamper was er in 1986 een reunie. Ook hiervan is een klassenfoto met namen van de leerlingen van toen op de beelddbank aanwezig onder fotonummer #00517.Heeft u zelf ook nog een mooie klassenfoto in uw bezit, of misschien van de klas van vader, moeder opa of oma, of nog eerder? Het liefst met jaartal en de namen erbij?

Laat deze dan opnemen in ons beeld archief!
U kunt deze foto digitaal naar ons sturen via de e-mail.
Maar we komen hem ook graag even bij u ophalen dan scannen wij deze in hoge resolutie in.
Natuurlijk krijgt u het origineel altijd weer terug.
Ons mailadres is : zcbs@vriendenvanurk.nl

Urk, 1 april 2023.

NIEUWE URKER VOLKSLEVEN jaargang 50 Nummer: 2.


U bent het inmiddels natuurlijk van ons gewend, maar we kunnen u in dit nummer weer voorzien van een keur aan gevarieerde artikelen en bijzondere fotos. Als redactie zijn we erg blij met een aantal vaste scribenten die dat elke keer weer mogelijk maken. Desalniettemin willen we u als (oudere) lezer toch graag oproepen om uw verhalen en herinneringen aan uw jeugdige jaren op papier te zetten. Of misschien hebt u een bijzondere foto die u wilt delen. Wij horen graag van u!
We hoeven onze vaste scribenten hier niet allemaal te noemen, maar we vinden het hartstikke leuk dat Jaap Bakker nu al een tweede artikel voor ons heeft geschreven. Ook danken we Sjoert van den Berg hartelijk Riekelt Koffeman schreef niet alleen het verhaal over Dirk Everaarts, maar heeft zich samen met Maarten Taal en Willem Schraal ook over de grote fotocollectie van Everaarts ontfermt.
Ze scannen alle negatieven in en die zijn te zien
via deze website. Als u personen herkent, dan stellen zij het zeer op prijs als u de naam aan hen doorgeeft.


Met vriendelijke groet,


De redactie van het Urker Volksleven
Bent u nog geen lid van het Urker Volksleven ?
Origineel als kado aan de familie of verwen uzelf met een abonnement...
Even een mailtje naar: info@vriendenvanurk.nl
Urk, 23 januari 2023.

NIEUWE URKER VOLKSLEVEN jaargang 50 Nummer: 1.


Het nieuwe jaar is begonnen met erg veel regen en wind. We hebben nog geen storm gehad, maar we denken wel terug aan de watersnoodramp van 1953, deze maand 70 jaar geleden.
In het museum wordt ter herinnering daaraan een expositie ingericht, en dan met name aan de Urker vissers die in de dagen na de ramp naar Zeeland voeren en in de ondergelopen gebieden naar overlevenden zochten. We nodigen u van harte uit om volgende maand, als het museum weer open is, eens langs te komen in het museum en er kennis van te nemen.
We beginnen dit nummer nu eens niet met een artikel over lang geleden, maar met een nog vrij recent reisverslag uit 2008.
Joram de Gans, rechter in Rotterdam, vertelt u in geuren en kleuren over zijn belevenissen aan boord van de UK 184.
Wij vonden het een te mooi verhaal om nog 20 jaar te wachten met het plaatsen in het Volksleven!
Maar maak u niet ongerust, we hebben ook weer genoeg materiaal uit vroeger jaren.
Tiemen Roos gaat verder met zijn roendjen om ut Top met weer prachtige fotos erbij uit de collectie van Jelle de Vries.
Lub Kramer schrijft een vervolg op zijn artikel over Zwaantje Loosman-Bakker over haar kinderen, en we pakken de draad maar weer eens op met het vissersleven van Jan de Boer.
Tot slot, mocht u misschien denken dat het aantal paginas iets minder is dan u gewend bent, dan komt dat omdat het formaat iets is gewijzigd.
Vanaf dit jaar wordt het Urker Volksleven gedrukt op A5-formaat wat
iets groter is dan wat we voorheen hadden.

Met vriendelijke groet,
De redactie van het Urker Volksleven

Bent u nog geen lid van het Urker Volksleven ?
Origineel als kado aan de familie of verwen uzelf met een abonnement...
Even een mailtje naar: info@vriendenvanurk.nl