Geliefd en verguisd.

Burgemeester zijn op Urk is geen makkelijke taak. Dit gold zeker voor burgemeester Keijzer, die dit ambt vervulde in de meest turbulente tijd die Urk heeft gekend. In de nieuwe Urcker Kroniek blikken de auteurs Lub van den Berg en Robert Hofman terug op deze heftige periode waarin Urk een Keijzer had.


Geliefd en verguisd

Lees hier deze boeiende Kroniek van Stichting Urker uitgaven :

Of klik op de cover om deze uitgave van Urcker Kronieken te lezen. U kunt het nummer daar ook downloaden .

Om het werk van de Stichting Urker Uitgaven te steunen en te kunnen doorgaan met het publiceren van de Urcker Kronieken, vragen wij u om € 2,- per gedownloade uitgave over te maken op rekeningnummer NL 32 ABNA 0436429853 (t.n.v. Stichting Urker Uitgaven). Als u de stichting een warm hart toedraagt mag u uiteraard ook meer overmaken.