Beeldbank VvU - Documenten
 → 
 →  [Documentnummer 00035]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 00035
 
Titel : Urker Volksleven - 06e jaargang nr 34 - december 1977
Auteur(s) : Vereniging Vrienden van Urk
Periode artikel : december 1977
Bijzonderheden : INHOUD
pag. 2 : School - T. de Vries.
Pag. 4 : Uit de school geklapt - T. de Vries.
Pag. 4 : Mijmeringen over oude meesters - T. de Vries.
Pag. 9 : Reakties van onze lezers - A. Weerstand.
Pag. 12 : Turfhalen - T. van Veen.
Pag. 13 : Ziekte, dood en begrafenis 1880-1920 - Fr. Post.
Pag. 15 : Kerstgedachten - J. Bakker.
Pag. 19 : Stichting Vrienden van Urk - K.J. Romkes.
 
Medium/soort : Tijdschrift
Uitgever :
Uitgave :
Rubriek : Publicaties
Subrubriek : Urker Volksleven
Pagina :
Verschijningsdatum : dec-1977
Gevonden OCR-tekst :
  • Een van de aanzegsters legde het lijk af, wanneer het een vrouw was; bij de mannen belastte de "timmerman zich met het kleden. W~nneer een dode enkele dagen over huis gestaan had, werd vroeger ook aangezegd bij de familieleden, de kerkeraad en vrienden van de overledene, dat om zes uur het lijk gekist zou worden.
  • De aanzegsters nodig4en de dragers uit en kozen daartoe degenen, die min of meer in leeftijd met de gestorvene overeenkwamen.
  • Ze kwamen alleen neer op de kosten van de kist en de aanzegsters en een fooi voor de grafdelver, en het onthaal.
  • Het is eenmaal gebeurd, dat iemand aan een aanzegster opdroeg bepaalde dragers uit te nodigen.
  • Dit werd door de aanzegster zó zeer als een inbreuk op haar recht en twijfel aan haar kunde beschouwd, dat alle uitgenodigde dragers uit solidariteit met haar b~dankten.
 
 

Vorige object   Volgende object

Indien u wilt reageren, of u wilt ontbrekende en/of aanvullende informatie
op bovenstaande publicatie aan ons doorgeven
, vernemen wij dat graag van u.
U kunt dit doen via  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 mei 2023